Онцлох мэдээ

Мэдээллийн архив: Хүний нөөцийн хөгжил

Илтгэл- 2013 уралдаан

”Илтгэх чадвар -2013” багш нарын илтгэлийн уралдаан “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, технологи” сэдэвт илтгэлийн уралдааныг цэцэрлэг дээр амжилттай зохион байгуулж 15 багш  хамрагдлаа. Зорилго : -Бүлгийн багш нар өөрийн бүлгийн хүүхэд бүр дээр бодит судалгаатай болох. -Багш нар харилцан  туршлагаа солилцох. - Өөртөө болон бусдад   шүүмжлэлтэй хандаж сурах Уралдаанд багш нар  олон  сонирхолтой сэдвийг сонгон авч боловсруулалтыг ... Дэлгэрэнгүй »

Багшийн хөгжил

Багш бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх                                                                       (2009-2015 он) үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд”                                                           22-р цэцэрлэгийн багш нарын мэргэшил дээшлүүлэх ажлын төлөвлөгөө Зорилт: v  Нийгмийн аж төрөх ёсонд нийцсэн, ажлын байран дээрээ багш тасралтгүй хөгжих бодит хэрэгцээнд суурилсан, сургууль төвтэй мэргэшил дээшлүүлэх нээлттэй, сонголттой, тогтвортой тогтолцоог хөгжүүлэх, хүний нөөцийн чадамжийг дээшлүүлэх Чиглэл   Хийгдэх ажлууд Хугацаа ба хариуцах эзэн   Хүрэх үр дүн   09 ... Дэлгэрэнгүй »

Багшийн хөгжил

Батлав: Эрхлэгч………………………../Ц. Цэвэлмаа/ “Багш бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх                                                                       (2009-2015 он) үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд”                                                           22-р цэцэрлэгийн багш нарын мэргэшил дээшлүүлэх ажлын төлөвлөгөө Зорилт: v  Нийгмийн аж төрөх ёсонд нийцсэн, ажлын байран дээрээ багш тасралтгүй хөгжих бодит хэрэгцээнд суурилсан, сургууль төвтэй мэргэшил дээшлүүлэх нээлттэй, сонголттой, тогтвортой тогтолцоог хөгжүүлэх, хүний нөөцийн чадамжийг дээшлүүлэх Чиглэл   Хийгдэх ажлууд Хугацаа ба хариуцах эзэн   Хүрэх үр ... Дэлгэрэнгүй »

Дээш шилжих